�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? Sturbitts, Charlene (2)
�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? Sturbitts, Charlene, interviewed by Don Nicoll, January 31, 2003
�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�? Sturbitts, Charlene, interviewed by Don Nicoll, September 18, 2002